Standardutveckling · SIS/TK 498

Tillgänglighet till vägfordon för personer med funktionsnedsättning

Full delaktighet och jämlikhet för varje samhällsmedborgare är ett mål vi alla strävar mot. Många inom den mänskliga mångfalden stöter på svårigheter som hindrar dem från att kunna röra sig fritt och verka i samhället. Kommittén har en vision om att det i framtiden ska finnas lämpliga fordon för personer med funktionsnedsättning.

Lämpliga fordon för personer med funktionsnedsättning bidrar till att uppfylla FNs Agenda 2030-mål om full delaktighet och jämlikhet för alla samhällsmedborgare.

Syftet med detta arbete är att ta fram en svensk standard med specifika tekniska krav och provningsmetoder för utformning av fordon som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och som ger god säkerhet vid användning.

Standarden ska omfatta fordon med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen. Standarden förväntas inte innehålla tekniska krav som täcks av EG-direktiv för godkännande av fordon.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer
Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Utgivet 2 standarder
Deltagare 4 företag och organisationer
BraunAbility Europe AB, Stenkullen
DHR Stockholm, Stockholm
Nordic Vehicle Conversion AB, Backaryd
Svenska Taxiförbundets Service AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning (11.180) Vägtransport (03.220.20) Personbilar, husvagnar och lätta släpvagnar (43.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Alexandra Antoni
Projektledare
alexandra.antoni@sis.se