Standardutveckling · SIS/TK 108

Renhetsteknik

Renhetsteknik blir allt viktigare när optimering av produkter och processer ökar. Kommittén behandlar renhet med avseende på partiklar i luft, vätskor och ytor. Renhetskrav vid tillverkning av känsliga produkter kan specificeras och kontrolleras med hjälp av de standarder som kommittén arbetar med.

Kommittén för renhetsteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa ett heltäckande system för klassificering av renhet, provningsmetoder för att verifiera renhetskrav och metoder för arbete i renhetskontrollerade områden. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konstruktörer, tillverkare och leverantörer av utrustning att enas om gemensamma krav för tillverkning och kontroll.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 23 standarder
ISO 14644-17, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 17: Användning av Particle deposition
ISO 16889:2008/DAmd 1, Hydraulik - Filter - Flerstegsmetod för utvärdering av filtreringsegenskaper
EN ISO 14644-16, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 16: Allmänna riktlinjer för att förbättra energieffektiviteten i renrum och i enheter för ren luft
ISO 11171, Hydraulik - Kalibrering av automatiska partikelräknare för vätskor
ISO 14644-16, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 16: Allmänna riktlinjer för att förbättra energieffektiviteten i renrum och i enheter för ren luft
EN 17141, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Metoder för Mikrobiologisk kontaminations kontroll
ISO 21018-4, Hydraulik - Vätskors renhet - Kontroll av partikelföroreningsnivån hos vätskor - Del 4: Användning av ljusutsläckningsteknik
ISO/TR 22681, Hydraulic fluid power - Impact and use of ISO 11171:2016 µm(b) and µm(c) particle size designations on particle count and filter test data
EN ISO 14644-3, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 3: Provningsmetoder
ISO 21018-1, Hydraulik - Vätskors renhet - Kontroll av partikelföroreningsnivån hos vätskor - Del 1: Allmänna principer
ISO 14698-9, Renhetsteknik - Kontroll av mikrobiologiska föroreningar i renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer
ISO 14644-4, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 4: Utförande och driftsättning
EN 14698-9, N 193 Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control
ISO 23369, Hydraulik - Renhetsteknik - Vätskefilter
CENTC 243 N 189 , Work Item 'Cleanroom technology - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices' - Proposal for development under Vienna Agreement (ISO lead)
ISO N 264, Cleanrooms and associated controlled environments: Cleanroom Energy - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices
ISO 14644-3, Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 3: Provningsmetoder
EN CEN/TC 243 N 815, Cleanroom energy - Code of practice for improving energy efficiency in cleanrooms and clean air devices
ISO 23309, Hydraulik - Monterade system - Metoder för att rengöra ledningar genom spolning
ISO 17910, Assessment of suitability of equipment and materials for cleanrooms
ISO 14698-1, Renhetsteknik - Kontroll av mikrobiologiska föroreningar i renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 1: Allmänna principer och metoder
ISO 11943, Hydraulik - Automatiskt partikelräkningssystem för vätskor - Beräknings- och valideringsmetoder (prel)
ISO/TS 12669, Hydraulik - Renhetsteknik - Metod för bestämning av den renhetsnivå (RCL) som krävs för ett system
Visa fler Visa färre
Utgivet 34 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
AirSon Engineering, Ängelholm
Berendsen Textil Service AB, Nyköping
Camfil Svenska AB, Trosa
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Industri AB Ventilator, Stockholm
My Air AB, Linköping
Nordiska R3-föreningen, Åstorp
RISE IVF AB, Mölndal
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 131/SC 6, Contamination control
ISO/TC 209, Cleanrooms and associated controlled environments
ISO/TC 209/WG 11, Assessment of suitability of equipment and materials for cleanrooms
CEN/TC 243, Cleanroom technology
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2019
september
tis
24
Kommittémöte
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sarah Sim

Sarah Sim
Projektledare
+46855552064
sarah.sim@sis.se

Ulla Hihldor

Ulla Hihldor
Projektassistent
+46855552018
ulla.hihldor@sis.se

Relaterat