Standardutveckling · SIS/TK 108

Renhetsteknik

Renhetsteknik blir allt viktigare när optimering av produkter och processer ökar. Kommittén behandlar renhet med avseende på partiklar i luft, vätskor och ytor. Renhetskrav vid tillverkning av känsliga produkter kan specificeras och kontrolleras med hjälp av de standarder som kommittén arbetar med.

Kommittén för renhetsteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa ett heltäckande system för klassificering av renhet, provningsmetoder för att verifiera renhetskrav och metoder för arbete i renhetskontrollerade områden. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konstruktörer, tillverkare och leverantörer av utrustning att enas om gemensamma krav för tillverkning och kontroll.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Utgivet 36 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 9 företag och organisationer
Airson Engineering AB, Ängelholm
Camfil Svenska AB, Trosa
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Elis Textil Service AB, Nyköping
My Air Test and Validation in Sweden AB, Linköping
Nordiska R3-Föreningen, Åstorp
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 131/SC 6, Contamination control
ISO/TC 131/SC 6/WG 1, Sampling, contamination analysis and reporting
ISO/TC 131/SC 6/WG 2, Hydraulic filter evaluation, cleanliness methods, and contamination analysis
ISO/TC 209, Cleanrooms and associated controlled environments
ISO/TC 209/WG 11, Assessment of suitability of equipment and materials for cleanrooms
ISO/TC 209/WG 4, Design and construction
ISO/TC 22/SC 34/WG 17, Road vehicles – Cleanliness of components
CEN/TC 243, Cleanroom technology
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning 2023 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten under 2023.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning 2023(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Agneta Gunillasson
Projektledare
agneta.gunillasson@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Lars Jansson
Ordförande
My Air Test and Validation in Sweden AB