Standard Svensk standard · SS 2680:2004

Renhetsteknik - Renhetskontrollerad industrimiljö

Status: Gällande

Ämnesområden

Rena rum och rena zoner (13.040.35) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Tillverkningsprocesser (25.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Contamination control - Controlled cleanliness in industries

Artikelnummer: STD-46801

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 37

Finns även på: SS 2680:2004

Ersätter: SS 2680