Standard Svensk standard · SS-ISO 2942:2004

Hydraulik - Vätskefilter - Verifiering av noggrannhet vid tillverkning och bestämning av första bubbelpunkten (ISO 2942:2004, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2942:2004

Hydraulik - Vätskefilter - Verifiering av noggrannhet vid tillverkning och bestämning av första bubbelpunkten (ISO 2942:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a bubble-point test method applicable to filter elements used in hydraulic fluid power systems. It can be used either to verify the fabrication integrity of a filter element (by checking the absence of bubbles) or to permit the localization of the largest pore of the filter element by determining the first bubble point.
Verification of fabrication integrity defines the acceptability of the filter elements for further use or testing.
The first bubble point is established through continuation of the fabrication integrity test. It is under no circumstances a functional characteristic of a filter element; in particular, it cannot be used for extrapolation to the concepts of filtration rating, efficiency or retention capacity and should be used for information only.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2942:2004

Hydraulik - Vätskefilter - Verifiering av noggrannhet vid tillverkning och bestämning av första bubbelpunkten (ISO 2942:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Filter elements - Verification of fabrication integrity and determination of the first bubble point (ISO 2942:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-37496

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 11