Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 10686:2013

Hydraulik - Metod för att relatera renheten hos ett hydraulsystem till renheten hos dess komponenter och vätskor (ISO/TR 10686:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 10686:2013

Hydraulik - Metod för att relatera renheten hos ett hydraulsystem till renheten hos dess komponenter och vätskor (ISO/TR 10686:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report describes methods that can be used to:- relate the cleanliness of a hydraulic system to the cleanliness of its components and the hydraulic fluid belonging to the system;- estimate the final cleanliness level of an assembled hydraulic system filled with the hydraulic fluid, upon its release from the manufacturing area. The estimation of the final cleanliness level is based on the cleanliness level of each component in the system and on the cleanliness level of the filling fluid;- calculate and manage cleanliness requirements of components and subassemblies that make up a system and of the fluid filling it so as to achieve a required cleanliness level (RCL) for the final system.These methods can apply whatever the particle size considered and can also be used for other types than hydraulic fluid power.

Ämnesområden

Hydrauliska system Allmänt (23.100.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 10686:2013

Hydraulik - Metod för att relatera renheten hos ett hydraulsystem till renheten hos dess komponenter och vätskor (ISO/TR 10686:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Method to relate the cleanliness of a hydraulic system to the cleanliness of the components and hydraulic fluid that make up the system (ISO/TR 10686:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-98557

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-25

Antal sidor: 40