Standard Svensk standard · SS-ISO 15086-3:2023

Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans (15086-3:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15086-3:2023

Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans (15086-3:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes the procedure for determining the impedance characteristics of hydraulic components by means of measurements from pressure transducers mounted in a pipe.


This document is applicable to passive components, irrespective of size, operating under steady-state conditions, over a frequency range from 10 Hz to 3 kHz.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Hydrauliska system Allmänt (23.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15086-3:2023

Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans (15086-3:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power — Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems — Part 3: Measurement of hydraulic impedance (15086-3:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80047621

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-12-07

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 15086-3:2009