Standard Svensk standard · SS-EN 1915-4:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser - Allmänna krav - Del 4: Metoder för bullermätning

Status: Gällande

Omfattning
This document deals with noise reduction as a safety requirement. It also specifies the methods for determining the sound pressure level at workstations, other specified positions and the sound power level of GSE during intended use.

The test results are not applicable to the determination of daily exposure to noise for the operator.

This part of EN 1915 is intended to be used in conjunction with the other parts of EN 1915, and with the relevant part of EN 12312.

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Flygplatsutrustning (14.120) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Marktjänst- och underhållsutrustningar (49.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 4: Noise measurement methods and reduction

Artikelnummer: STD-69494

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-04-16

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1915-4:2004