Standardutveckling · SIS/TK 259

Markutrustningar för flygplatser

Olyckor sker inte bara i luften på en flygplats. Även personalen på marken måste skyddas. Genom att utarbeta standarder inom området för markutrustning på flygplatser kommer antalet olyckor och förslitningsskador hos markpersonalen att minska.

Arbetet i SIS tekniska kommitté för markutrustningar för flygplatser behandlar säkerhet vid arbete med maskiner och utrustningar på flygplatser. Bakgrunden till kommitténs arbete är europastandardiseringen inom området som startades för att ge stöd till Maskindirektivet för de olika typer av maskiner och fordon som används på flygplatser. Det internationella arbetet har varit mer inriktat på mått och prestanda, vilket är viktigt när nya flygplanstyper tas i trafik

För Sveriges del har det var viktigt att sammanför de svenska intressena och att finna en gemensam svensk plattform för att kunna agera i det internationella och europiska arbetet.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska industrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna, eftersom de är direkt kopplade till EGs Maskindirektiv.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
EN ISO 11532, Markutrustningar för flygplatser - Symboler för användning på maskiner och utrustning
EN 12312-4, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 4: Passagerarbryggor
EN 12312-9, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 9: Container- och pallastare
EN 12312-3:2017/A1, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 3: Bandlastare
ISO 23522, Air cargo unit load devices - Test methods
ISO 16049-1, Flygfrakt - Spännband - Del 1: Utförandekriterier och provningsmetoder
ISO 11076, Markutrustningar för flygplatser - Avisningsmetoder
EN 12312-5, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 5: Tankningsutrustning för flygplan
ISO 22211, Aerospace - LED based taxi light system -Design Guidance
ISO 20291-2, Air cargo equipment - Restraint slings - Part 2: Utilization guidelines and lashing calculations
ISO 20291-1, Air cargo — Restraint cables — Part 1: Design and testing
ISO 21100, Flygfrakt - Lastpallar, nät och containrar - Prestandakrav och provningsparametrar
ISO 8267-2, Flygplan - Krav på anslutningar mellan dragstång och noshjul - Del 2: Flygplan för regionaltrafik
EN 12312-7, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 7: Bogserutrustning för flygplan
ISO 21894, Flygfrakt - Laststroppar - Utförande och provning
EN 12312-15, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 15: Bagage- och utrustningstraktorer
Visa fler Visa färre
Utgivet 53 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Luftfartsverket ATS Stockholm-Arlanda flygplats, Stockholm-Arlanda
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Swedavia AB Stockholm-Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda
Svenska Transportarbetareförbundet, Stockholm
Textron Sweden AB, Trelleborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 20/SC 1, Aerospace electrical requirements
ISO/TC 20/SC 17, Airport infrastructure
ISO/TC 20/SC 9, Air cargo and ground equipment
CEN/TC 274, Aircraft ground support equipment
CEN/TC 274/WG 1, Working Group Revision
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe

Sven Radhe
Projektledare
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Relaterat