Standardutveckling · SIS/TK 259

Markutrustningar för flygplatser

Arbetet på en flygplats innefattar ofta olika typer mer eller mindre svåra tekniska moment. Genom att utarbeta standarder inom området för markutrustning på flygplatser kommer antalet olyckor och förslitningsskador hos markpersonalen att minska och säkerheten att öka.

Arbetet i SIS tekniska kommitté Markutrustningar för flygplatser behandlar säkerhet vid arbete med maskiner och utrustningar på flygplatser.

Bakgrunden till kommitténs arbete är europastandardiseringen inom området, som startades för att ge stöd till Maskindirektivet, för de olika typer av maskiner och fordon som används på flygplatser.

Det internationella arbetet har varit mer inriktat på mått och prestanda, vilket är viktigt när nya flygplanstyper tas i trafik

För Sveriges del har det varigt viktigt att sammanföra svenska intressen och att finna en gemensam plattform för att kunna agera i det internationella och europiska arbetet.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande inom internationell standardisering. Den medverkar aktivt i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen (CEN och ISO). På så sätt kan den driva utvecklingen av standarderna så att de främjar svensk industri. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket också stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna, eftersom de är direkt kopplade till EU:s Maskindirektiv.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen.

Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket leder till nya insikter och tillgång till tidig information, som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
ISO 12604-2, Marktjänster för flygplatser - Incheckat bagage - Del 2: Riktlinjer för bagagehantering
ISO 8267-2, Flygplan - Krav på anslutningar mellan dragstång och noshjul - Del 2: Flygplan för regionaltrafik
EN 12312-4, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 4: Passagerarbryggor
EN 12312-1, Markutrustningar för flygplatser - Del 1: Säkerhetskrav för passagerartrappor
EN 1915-1, Markutrustningar för flygplatser - Allmänna krav - Del 1: Grundläggande säkerhetskrav
ISO 11241, Aircraft — Aircraft engine transport devices
ISO 10254, Markutrustningar för flygplatser - Terminologi
ISO 19281, Utrustning för flygfrakt - Brandhärdiga containrar - Prestanda- och utförandekrav samt provningsmetoder
ISO 32312-11, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 11: Containerpall- och bagagevagnar
EN 12312-5:2021/A1, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 5: Tankningsutrustning för flygplan
Visa fler Visa färre
Utgivet 56 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Envirotainer Engineering AB, Sollentuna
Luftfartsverket ATS & ATCC Stockholm-Arlanda flygplats, Stockholm-Arlanda
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala
Textron Sweden AB, Trelleborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 20, Aircraft and space vehicles
ISO/TC 20/SC 1, Aerospace electrical requirements
ISO/TC 20/SC 17, Airport infrastructure
ISO/TC 20/SC 9, Air cargo and ground equipment
CEN/TC 274, Aircraft ground support equipment
CEN/TC 274/WG 1, Working Group Revision
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mattias Ekstig
Projektledare
mattias.ekstig@sis.se

Ylva Yassine
Projektkoordinator
ylva.yassine@sis.se