Standardutveckling · SIS/TK 259

Markutrustningar för flygplatser

Olyckor sker inte bara i luften på en flygplats. Även personalen på marken måste skyddas. Genom att utarbeta standarder inom området för markutrustning på flygplatser kommer antalet olyckor och förslitningsskador hos markpersonalen att minska.

Arbetet i SIS tekniska kommitté för markutrustningar för flygplatser behandlar säkerhet vid arbete med maskiner och utrustningar på flygplatser. Bakgrunden till kommitténs arbete är europastandardiseringen inom området som startades för att ge stöd till Maskindirektivet för de olika typer av maskiner och fordon som används på flygplatser. Det internationella arbetet har varit mer inriktat på mått och prestanda, vilket är viktigt när nya flygplanstyper tas i trafik

För Sveriges del har det var viktigt att sammanför de svenska intressena och att finna en gemensam svensk plattform för att kunna agera i det internationella och europiska arbetet.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska industrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna, eftersom de är direkt kopplade till EGs Maskindirektiv.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 11 standarder
ISO 12604-2, Marktjänster för flygplatser - Incheckat bagage - Del 2: Riktlinjer för bagagehantering
ISO 5491, Flygplatser för drönare - Infrastruktur och utrustning för vertikal start och landning (VTOL) av eldrivna obemannade luftfartygssystem (UAS)
ISO 8267-2, Flygplan - Krav på anslutningar mellan dragstång och noshjul - Del 2: Flygplan för regionaltrafik
EN 12312-4, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 4: Passagerarbryggor
EN 12312-1, Markutrustningar för flygplatser - Del 1: Säkerhetskrav för passagerartrappor
EN 1915-1, Markutrustningar för flygplatser - Allmänna krav - Del 1: Grundläggande säkerhetskrav
ISO 11241, Aircraft — Aircraft engine transport devices
ISO 10254, Markutrustningar för flygplatser - Terminologi
ISO 19281, Utrustning för flygfrakt - Brandhärdiga containrar - Prestanda- och utförandekrav samt provningsmetoder
ISO 32312-11, Aircraft ground support equipment — Specific requirements — Part 11: Container/Pallet dollies and loose load trailers
EN 12312-5:2021/A1, Markutrustningar för flygplatser - Säkerhetskrav - Del 5: Tankningsutrustning för flygplan
Visa fler Visa färre
Utgivet 54 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Luftfartsverket ATS & ATCC Stockholm-Arlanda flygplats, STOCKHOLM-ARLANDA
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, UPPSALA
Textron Sweden AB, TRELLEBORG
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 20, Aircraft and space vehicles
ISO/TC 20/SC 1, Aerospace electrical requirements
ISO/TC 20/SC 17, Airport infrastructure
ISO/TC 20/SC 9, Air cargo and ground equipment
CEN/TC 274, Aircraft ground support equipment
CEN/TC 274/WG 1, Working Group Revision
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se