Standard Svensk standard · SS-ISO 461-2

Flyg- och rymdteknik - Anslutningar för markströmkällor - Mått

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Aircraft - Connectors for ground electrical supplies - Part 2: Dimensions

Artikelnummer: STD-3946

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 8