Standard Svensk standard · SS-ISO 14186:2014

Utrustning för flygfrakt - Brandkapsling - Prestanda- och utförandekrav samt provningsmetoder (ISO 14186:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 14186:2013 specifies the minimum design and performance criteria and testing methods of fire containment covers (FCCs) used: either in those cargo compartments of civil transport aircraft where they constitute one means of complying with applicable airworthiness regulations, or on a voluntary basis, when deemed appropriate by operators to improve fire protection in aircraft cargo compartments where airworthiness regulations do not mandate their use.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Lastanordningar (49.120) Containrar, pallar och nät för flygfrakt (55.180.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Air cargo - Fire containment covers - Design, performance and testing requirements (ISO 14186:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-102332

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-06-23

Antal sidor: 40