Standard Svensk standard · SS-EN 671-3:2009

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 3: Inomhusbrandposter - Underhåll av inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard anger krav på kontroll och underhåll av brandposter så att dessa kan erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades eller installerades, så att t.ex. förstahandsinsats kan göras för att släcka brand innan mer kraftfulla släckinsatser utförs. Denna Europastandard omfattar inomhusbrandposter i samtliga typer av byggnader/anläggningar, oavsett deras verksamhet.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose

Artikelnummer: STD-85872

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 671-3:2009