Standard Swedish standard · SS-EN 671-3:2009

Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav på kontroll och underhåll av brandposter så att dessa kan erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades eller installerades, så att t.ex. förstahandsinsats kan göras för att släcka brand innan mer kraftfulla släckinsatser utförs.

Denna Europastandard omfattar inomhusbrandposter i samtliga typer av byggnader/anläggningar, oavsett deras verksamhet.

Subjects

Fire-fighting (13.220.10) Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

International title:

Article no: STD-85872

Edition: 2

Approved: 3/19/2009

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 671-3:2009