Standardutveckling · SIS/TK 633

Fasta släcksystem och brandgasventilation

SIS/TK 633 deltar aktivt i den europeiska standardiseringen av produkter, komponenter, system och provningsmetoder för fasta släcksystem, termisk och mekanisk brandgasventilation för installation i byggnader.

Standardiseringen bygger på de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' och EU byggproduktförordning CPR 305/2011.

Kommitténs bevakar det internationella standardiseringsarbetet för att få tidig kunskap om och kunna påverka framtida krav och riktlinjer för produkter och provning för att tillförsäkra användandet av tillförlitliga provningsmetoder för säkerhet och miljöegenskaper.

Användandet av standarder syftar till att säkerställa kvalitén och underlätta internationell handel för fasta släcksystem, termisk och mekanisk brandgasventilation för installation i byggnader. Standarderna definierar design, konstruktion, hållbarhet och underhåll av produkter och system, så att de uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i syfte att förebygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. 

SIS/TK 633 bevakar för närvarande svenska intressen i revideringen av flera standarder inom sprinkler, vattendimsystem och brandgasventilation

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 103 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 19 företag och organisationer
Albacon AB, Nacka
Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stockholm
Boverket, Karlskrona
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Bravida Sverige AB, Hägersten
Convise AB, Stockholm
Dafo Brand AB, Tyresö
Dafo Vehicle Fire Protection AB, Tyresö
Firefly AB, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Marioff Skandinavien AB, Kista
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
R-Contracting AB, Åby
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, Skene
Svenska Brandsäkerhetsföretag Svebra, Skellefteå
Ventisol Brandventilatorer AB, Kristinehamn
WSP Sverige AB, Göteborg
Zurich Insurance plc (Irland) Filial Sverige, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 21 internationella kommittéer
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
ISO/TC 21/SC 5, Fixed firefighting systems using water
ISO/TC 21/SC 6, Foam and powder media and firefighting systems using foam and powder
ISO/TC 21/SC 8, Gaseous media and firefighting systems using gas
CEN/TC 191, Fixed firefighting systems
CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components
CEN/TC 191/SC 1/WG 1, Smoke barriers
CEN/TC 191/SC 1/WG 2, Natural smoke & heat exhaust ventilators
CEN/TC 191/SC 1/WG 3, Powered smoke & heat exhaust ventilators
CEN/TC 191/SC 1/WG 5, Design and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems
CEN/TC 191/SC 1/WG 6, Design and calculation methods and installation procedures for pressure differential smoke control systems
CEN/TC 191/SC 1/WG 7, Power supplies
CEN/TC 191/SC 1/WG 8, Smoke ducts and dampers
CEN/TC 191/SC 1/WG 9, Smoke control in covered vehicle parks
CEN/TC 191/WG 10, Water mist systems
CEN/TC 191/WG 12, Mandate
CEN/TC 191/WG 2, Foam extinguishing systems
CEN/TC 191/WG 3, Fire extinguishing media - Foam
CEN/TC 191/WG 4, Powder extinguishing systems
CEN/TC 191/WG 5, Sprinkler systems
CEN/TC 191/WG 6, Gas extinguishing Systems and components
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Tomas Åberg
Ordförande
Brandskyddsföreningens Service AB