Standard Svensk standard · SS-EN 15004-6:2020

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 6: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för HFC 23 släcksystem (ISO 14520-10:2016, modifierad)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15004-6:2020

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 6: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för HFC 23 släcksystem (ISO 14520-10:2016, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document contains specific requirements for gaseous fire-extinguishing systems, with respect to the HFC 23 extinguishant. It includes details of physical properties, specification, usage and safety aspects and is applicable to systems operating at a nominal pressure of 41 bar without nitrogen superpressurization and 70 bar superpressurized with nitrogen.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15004-6:2020

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 6: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för HFC 23 släcksystem (ISO 14520-10:2016, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO 14520-10:2019, modified)

Artikelnummer: STD-80025053

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-10-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15004-6:2008