Standard Svensk standard · SS-EN 15004-6:2008

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 6: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för HFC 23 släcksystem (ISO 14520-10:2005, modifierad)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives specific requirements for gaseous fire-extinguishing systems, with respect to the HFC 23 extinguishant. It includes details of physical properties, specification, usage and safety aspects and is applicable to systems operating at nominal pressure of 41 bar without nitrogen superpressurization. This does not preclude the use of other systems.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant (ISO 14520-10:2005, modified)

Artikelnummer: STD-66834

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-03

Antal sidor: 20