Standardutveckling · SIS/TK 360

Brand och räddning

I takt med att säkerhetsmedvetandet ökar ställs allt högre krav på att nationell, europeisk och internationell standardisering utarbetar gemensamma standarder. Arbetet i kommittén Brand och räddning syftar till att utveckla standarder som medverkar till att förbygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. SIS/TK 360:s övergripande vision är att skapa gemensamma krav på produkter och provningsmetoder samt att undanröja handelshinder för att få en bättre inre marknad inom hela Europa.

SIS/TK 360 är organiserad som en övergripande kommitté, samtidigt som man arbetar inom flera olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar olika områden. Dessa speglar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN (se information om organisation nedan). Standardiseringsarbetet ger möjlighet till samverkan mellan privata och offentliga aktörer samt möjlighet att påverka utvecklingen av standarder samt medverka till att de överensstämmer med svenska intressen.

Målet med projektet är att; 

  • Medverka till att ta fram standarder för skydd som ger en acceptabel skyddsnivå.
  • Påverka utformningen av standarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet.
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.
  • Att lyfta och få in svenska intressenters krav i europeiska standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 55 standarder
ISO 7240-3, Fire detection and alarm systems -- Part 3: Audible alarm devices
ISO 14520-15, Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 15: IG-541 extinguishant
ISO 6182-6, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 6: Requirements and test methods for check valves
ISO 6182-7, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 7: Requirements and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers
ISO 6182-16, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 16: Requirements and test methods for fire pump relief valves
ISO 6182-17, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 17: Requirements and test methods for pressure reducing valves
ISO 6182-15, Fire protection — Automatic sprinkler systems — Part 15: Sprinklers with electrical activation and monitoring of activation
ISO 6182-18, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 18: Requirements and test methods for flexible sprinkler hose
EN 54-22:2015/A1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 22: Återställningsbara linjära värmedetektorer
EN 14972-10, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 10: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för skydd av väggar i atrium
EN 14972-11, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 11: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för kabeltunnlar
EN 14792-5, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 5: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för parkeringsgarage
EN 14972-12, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 12: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för industriella fritöser
EN 14972-6, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 6: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för
EN 14972-7, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Provningsmetod för system avsedda för kommersiella låg risk utrymmen
EN 14972-8, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 8: Provningsmetod för maskinutrymmen överstigande 260 m³ med öppna munstycken
EN 14972-9, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 9: Provningsmetod för maskinutrymmen ej överstigande 260 m³ med öppna munstycken
EN 14972-4, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 4: Provningsmetod för
EN 14972-3, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 3: Brandprovningsmetod för system med vattendimsprinkler avsedda för kontor, skolsalar och hotell
N1303, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för inomhus handelsplats
EN 14972-13, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 13: Provningsmetod för system med
EN 14972-15, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 15: Provningsmetod för förbränningsturbiner i maskinrum ej överstigande 260 m³ med öppna munstycken
EN 14972-14, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 14: Provningsmetod för förbränningsturbiner i maskinrum överstigande 260 m³ med öppna munstycken
EN 54-1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 1: Introduktion
ISO 7240-17, Brand och räddning - Branddetekterings och brandlarmsystem - del 17: Kortslutningsisolatorer
EN 16856, Brand och räddning - Aerosolspray för brandsläckning
EN 14972-1, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 1: Utförande, installation, kontroll och underhåll
EN 17446, Brand och räddning - Fasta släcksystem för storkök - Krav för dimensionering och provning
EN 17450-1, Fasta släcksystem - Komponenter för vattendimsystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för sil- och filterkomponenter
EN 12259-14, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 14: Boendesprinklerhuvuden
EN 15004-2, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 2: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för FK 5-1-12 släckmedel (ISO 14520-5:2016, modifierad)
EN 15004-3, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 3: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläcksystem för HCFC Blend A släckmedel
EN 15004-4, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 4: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för HFC 125 släckmedel (ISO 14520-8:2016, modifierad)
EN 15004-5, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 5: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för HFC 227ea släckmedel (ISO 15420-9:2016, modifierad)
EN 15004-6, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 6: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för HFC 23 släcksystem (ISO 14520-10:2016, modifierad)
EN 54-10, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 10: Flamdetektorer
EN 54-20, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer
EN 67769, Guidelines and requirements for Remote Services for fire safety and security systems
EN 12101-2:2017/prA1, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation
CEN/TS 12101-11, Brand och räddning - System för kontroll av rök- och brandgaser - Del 11: Horisontellt flödesdrivna ventilationssystem för slutna parkeringsplatser
EN 12094-8, Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar
EN 17407, Brand och räddning - Bärbar utrustning för att påföra släckmedel som förses av brandpumpar - Grenrör med och utan avstängningsventiler PN 16
EN 12101-1, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 1: Krav för flam- och rökskärmar
EN 12101-6, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 6: Tryckskillnadssystem - Byggsats
EN 12101-13, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 13: Tryckdifferenssystem (PDS) konstruktion och beräkningsmetoder, acceptansprovning, underhåll och rutinmässig provning av installationen
EN 17451, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, montering, installation och idrifttagning av pumpuppsättningar
EN 12259-12, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 12: Sprinklerpumpar
EN 3-8, Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30 bar
CEN/TS 12845, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - XXX
EN 16712-4:2018/A1, Brand och räddning - Bärbar utrustning för att projicera släckmedel som tillhandahålls av brandpumpar - Bärbara skumsläckare - Del 4: Lättskumsaggregat
EN 16750:2017/A1, Brand och räddning - Syrereducerande system - Utförande, installation, planering och underhåll
EN 4649, Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and qualification conditions
EN 54-29, Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
N 1652, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design and installation of early suppression fast response sprinkler
EN 12845, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Visa fler Visa färre
Utgivet 219 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektorer, brandlarm och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 03, Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation
SIS/TK 360/AG 04, Utrustning för brand- och räddningstjänster
SIS/TK 360/AG 05, Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 06, Brandgasventilation
Visa fler Visa färre
Deltagare 35 företag och organisationer
Acumo Communication Solution Nordic AB, Uttran
Albacon AB, Nacka
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Mölndal
Boverket, Karlskrona
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Brave Produktion Sverige AB, Viskafors
Calectro AB, Västra Frölunda
Consilium Marine & Safety AB, Göteborg
D&H Svenska AB, Göteborg
Dafo Brand AB, Tyresö
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Firefly AB, Stockholm
GPBM Nordic AB, Mölndal
Hald & Tesch Brand AB, Skarpnäck
Icopal AB, Malmö
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
Konsumentverket / KO, Karlstad
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Panasonic Fire & Security Europe AB, Malmö
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Schneider Electric Sverige AB, Malmö
Schrack Seconet AB, Hägersten
Securitas Sverige AB, Stockholm
Siemens AB Building Automation, Kristianstad
SSF Service AB, Stockholm
Supersonic Svenska AB, Stockholm
SVEBRA Svenska Brandsäkerhetsföretag, Skellefteå
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, Skene
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Säkerhetsbranschen Service i Sverige AB, Johanneshov
Wa-Ou AB, Ängelholm
Ventisol Brandventilatorer AB, Kristinehamn
Vivestra Brandskydd AB, Ljungskile
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand
Projektledare
victoria.tengstrand@sis.se

Åse Lyngstad
Projektassistent
ase.lyngstad@sis.se

Relaterat