Standardutveckling · SIS/TK 360

Brand och räddning

Användandet av standarder inom brand och räddning syftar till att säkerställa kvalitén och för att underlätta internationell handel för produkter och tjänster. Standarder används även för att förebygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. Det ska även tillförsäkra användandet av tillförlitliga provningsmetoder för deklarerad säkerhet och miljöegenskaper. Standardisering omfattar allt som bidrar till god brandskyddsteknik och säkerställer att produkter uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' enligt EU byggproduktförordningen 305/2011. SIS/TK 360 är organiserad i tre olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN.

SIS/TK 360/AG 01 - Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
Området omfattar design, tillverkning och underhåll av mobila och bärbara brandsläckare samt brandfiltar och alla manuella medel för brandsläckning och utrymning. Standardisering av utrustning för räddningstjänster omfattar manuella medel samt utrustning och fordon för räddning och brandbekämpning.

SIS/TK 360/AG 02 - Branddetektering och brandlarmsystem; Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
Området omfattar produkter och provningsmetoder för branddetektering och brandlarmsystem i och runt byggnader. Standarder som anger kvaliteten på tjänster inom brandskydds- och säkerhetsystem som tillhandahålls av företag och kompetensen hos deras inblandade personal.

SIS/TK 360/AG 03 - Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation
Området omfattar komponenter, system och provningmetoder för fasta släcksystem, termisk och mekanisk brandgasventilationssystem för installation i byggnader.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 50 standarder
EN 14972-10, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 10: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för skydd av väggar i atrium
EN 14972-11, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 11: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för kabeltunnlar
EN , Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 5: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för parkeringsgarage
EN 14972-12, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 12: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för industriella fritöser
EN 14972-6, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 6: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för
EN 14972-7, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 7: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för kommersiella låg risk utrymmen
EN 14972-3, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 3: Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för kontor, skolsalar och hotell
N1303, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Provningsmetod för system med automatiska munstycken avsedda för inomhus handelsplats
EN 14972-13, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 13: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för
EN 14972-15, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 15: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för förbränningsturbiner i maskinrum ej överstigande 260 m³
EN 14972-14, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 14: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för förbränningsturbiner i maskinrum överstigande 260 m³
EN 54-25, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 25: Radiolänkade komponenter
EN 54-1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 1: Introduktion
EN 17446, Brand och räddning - Brandsläckningssystem i storkök - Utförande och provningskrav
EN 17450-1, Fasta släcksystem - Komponenter för vattendimsystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för sil- och filterkomponenter
EN 15004-3, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 3: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläcksystem för HCFC Blend A släckmedel
EN 54-10, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 10: Flamdetektorer
EN 54-20, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer
EN 54-2, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 2: Centralutrustning
EN 54-21, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 21: Utrustning för larm- och felöverföring
EN 50710, Guidelines and requirements for Remote Services for fire safety and security systems
EN 12101-2:2017/prA1, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation
CEN/TS 12101-11, Brand och räddning - System för kontroll av rök- och brandgaser - Del 11: Horisontellt flödesdrivna ventilationssystem för slutna parkeringsplatser
EN 12094-8, Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar
EN 12101-1, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 1: Krav för flam- och rökskärmar
EN 12101-6, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 6: Tryckskillnadssystem - Byggsats
EN 12101-13, Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 13: Tryckdifferenssystem (PDS) konstruktion och beräkningsmetoder, acceptansprovning, underhåll och rutinmässig provning av installationen
EN 17451, Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, montering, installation och idrifttagning av pumpuppsättningar
EN 54-23, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 23: Optiska larmdon
EN 12259-12, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 12: Sprinklerpumpar
EN 3-8:2020, Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 8: Tilläggskrav till EN 3-7 för konstruktion, motstånd mot tryck och mekaniska provningar för behållare med högsta tillåtet tryck lika med eller lägre än 30 bar
CEN/TS 17551, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Vägledande dokument vid jordbävning
EN 16712-4:2018/A1, Brand och räddning - Bärbar utrustning för att projicera släckmedel som tillhandahålls av brandpumpar - Bärbara skumsläckare - Del 4: Lättskumsaggregat
EN 4649, Aerospace series - Handheld fire extinguishers with synthesis gases, for aircraft use - Technical specification and qualification conditions
EN 54-29, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 29: Flersensordetektorer av punkttyp som kombinerar sensorer
N 1652 fast response sprinkler, Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design and installation of early suppression fast response sprinkler
EN ISO 14557, Brand och räddning - Brandslangar - Sugslangar för brandbekämpning
ISO 7240-13, Fire detection and fire alarm systems - Compability assessment of system components
ISO 21805, Vägledning för utformning, val och installation av ventilationluckor för att skydda byggnaden med gassläcksystem
ISO 6182-1, Fire protection — Automatic sprinkler systems — Part 1: Requirements and test methods for sprinklers
ISO 14520-1, Gasbaserade brandsläckningssystem - Fysiska egenskaper och systemdesign - Del 1: Allmänna krav
EN 12845-1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem -Del 1: Utförande, installation och underhåll
ISO 7203-4, Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 4: Specifikation för klass A-skumkoncentrat för applicering på klass A-bränder
EN 13565-2:2018+AC:2019/A1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Skumsystem - Del 2: Utförande, installation och underhåll
ISO 12239, Branddetektering och brandlarmssystem - Rökalarm
ISO/TR 7240-9, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem -Del 9: Testbränder för branddetektorer
EN 12259-14:2020/Amd 1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 14: Boendesprinklerhuvuden
EN 12259-13, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 13: ESFR sprinkler
EN 1846-2, Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 2: Allmänna krav - Säkerhet och utförande
CEN/TS N 1786, Brand och räddning - Brandsläckningssystem i storkök - Utförande och provningskrav - Brandprovningsförfaranden för plenum och kanaler
Visa fler Visa färre
Utgivet 153 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 03, Fasta släcksystem och brandgasventilation
Deltagare 37 företag och organisationer
Acumo Communication Solution Nordic AB, UTTRAN
Albacon AB, NACKA
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB, Mölndal
Boverket, KARLSKRONA
Brandskyddsföreningens Service AB, STOCKHOLM
Brandvarnaregruppen - BG, STOCKHOLM
Brave Produktion Sverige AB, MALMÖ
Calectro AB, GÖTEBORG
Consilium Marine & Safety AB, HISINGS BACKA
D+H Sverige AB, MÖLNDAL
Dafo Brand AB, TYRESÖ
Dafo Vehicle Fire Protection AB, TYRESÖ
DNV GL Business Assurance Sweden AB, SOLNA
Firefly AB, STOCKHOLM
GPBM Nordic AB, MÖLNDAL
Hald & Tesch Brand AB, SKARPNÄCK
Icopal AB, Malmö
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Landsorganisationen i Sverige LO, STOCKHOLM
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Panasonic Fire & Security Europe AB, MALMÖ
Presto Brandsäkerhet AB, KATRINEHOLM
R-Contracting AB, Åby
RISE AB, Borås
Schneider Electric Sverige AB, ÖREBRO
Schrack Seconet AB, HÄGERSTEN
Siemens AB, KRISTIANSTAD
Sprinklerfrämjandet, NACKA
SSF Service AB, STOCKHOLM
Supersonic Svenska AB, STOCKHOLM
SVEBRA Svenska Brandsäkerhetsföretag, Skellefteå
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, SKENE
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Stockholm
Säkerhetsbranschen Service i Sverige AB, STOCKHOLM
Wa-Ou AB, Ängelholm
Ventisol Brandventilatorer AB, KRISTINEHAMN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems
CEN/TC 191, Fixed firefighting systems
CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components
CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment
CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 72, Fire detection and fire alarm systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skydd mot brand (13.220)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som kommittédeltagare!

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se