Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 360

Brand och räddning

I takt med att säkerhetsmedvetandet ökar ställs allt högre krav på att nationell, europeisk och internationell standardisering utarbetar gemensamma standarder. Arbetet i kommittén Brand och räddning syftar till att utveckla standarder som medverkar till att förbygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. SIS/TK 360:s övergripande vision är att skapa gemensamma krav på produkter och provningsmetoder samt att undanröja handelshinder för att få en bättre inre marknad inom hela Europa.

SIS/TK 360 är organiserad som en övergripande kommitté, samtidigt som man arbetar inom flera olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar olika områden. Dessa speglar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN (se information om organisation nedan). Standardiseringsarbetet ger möjlighet till samverkan mellan privata och offentliga aktörer samt möjlighet att påverka utvecklingen av standarder samt medverka till att de överensstämmer med svenska intressen.

Målet med projektet är att; 

  • Medverka till att ta fram standarder för skydd som ger en acceptabel skyddsnivå.
  • Påverka utformningen av standarder som styr skyddens kvalitet, funktion och säkerhet.
  • Medverka till en ökad användning av standarderna på den svenska marknaden.
  • Att lyfta och få in svenska intressenters krav i europeiska standarder.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 71 standarder
EN 54-20, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer
EN 54-10, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 10: Flamdetektorer
EN 1869, Brand och räddning - Släckredskap - Brandfiltar
EN 54-7:2017/prA1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation
EN 54-5:2017/prA1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 5: Värmedetektorer av punkttyp
EN 16750:2017/prA1, Brand och räddning - Syrereducerande system - Utförande, installation, planering och underhåll
EN 12259-14, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 14: Boendesprinklerhuvuden
EN 15182-4, Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten - Del 4: Högtrycksstrålrör, PN 40
EN 15182-3, Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten - Del 3: Sluten stråle och/eller en fast strålvinkel, PN 16
EN 15182-2, Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten - Del 2: Kombinationsstrålrör, PN 16
EN 15182-1, Handhållna strålrör för bruk inom räddningstjänsten - Del 1: Allmänna krav
EN 12259-12, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspraysystem - Del 12: Sprinklerpumpar
SS 3656, Brand och räddning - Handbrandsläckare - Underhåll och omladdning
EN 14972-1, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 1: Utförande, installation, kontroll och underhåll
EN 16856, Brand och räddning - Aerosolspray för brandsläckning
EN 12845:2015/A1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
EN 54-13:2017/A1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 13: Bedömning av systemkomponenters kompatibilitet
ISO 7240-17, Brand och räddning - Branddetekterings och brandlarmsystem - del 17: Kortslutningsisolatorer
ISO 7240-27, Brand och räddning - Branddetekterings och brandlarmsystem - Del 27: Punkt typ fyra detektorer med en rökgivare i kombination med en kolmonoxidsensor och eventuellt en eller flera värmesensorer
EN 14540-2, Brand och räddning - Brandslangar - flatrullade tryckslangar för fasta system i marina applikationer
EN 15276-1, Fasta släcksystem - Pyrotekniskt genererad aerosolsläckningssystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för komponenter
EN 15276-2, Fasta släcksystem - Pyrotekniskt genererade aerosolsläckningssystem - Del 2: Utförande, Installation och underhåll
EN 13565-2, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Skumsystem - Del 2: Utförande, installation och underhåll
EN 14972-14, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 14: Test protocol for combustion turbines in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-15, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 15: Test protocol for combustion turbines in enclosures not exceeding 260 m³ for open nozzle systems
EN 14972-13, Water mist system - Open nozzle systems - Test protocol for wet benches and other similiar processing equipment
N1303, Water mist system - Automatic nozzle systems - Test protocol for shopping areas for automatic nozzle systems
EN 14972-3, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 3: Test protocol for office, school class rooms and hotel for automatic nozzle systems
EN 14972-4, Water mist system - Automatic nozzle systems - Test protocol for non-storage occupancies
EN 14972-9, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 9: Test protocol for machinery in enclosures not exceeding 260 m3 for open nozzle systems
EN 14972-8, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 8- Test protocol for machinery in enclosures exceeding 260 m3 for open nozzle systems
EN 14972-7, Water mist system - Automatic nozzle systems - Test protocol for commercial low hazard occupancies
EN 14972-16, Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 16: Testprotokoll för industriella frityrkokare för öppna munstycksystem
EN 14972-6, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 6- Test protocol for false floors and false ceilings for automatic nozzle systems
EN 14972-12, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 12: Test protocol for commercial deep fat cooking fryers for open nozzle systems
EN 14792-5, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 5: Test protocol for car garages for automatic nozzle systems
EN 14972-11, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 11: Test protocol for cable tunnels for open nozzle system
EN 14972-10, Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 10: Test protocol for atrium protection with sidewall nozzles for open nozzle systems
EN 54-22:2015/A1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 22: Återställningsbara linjära värmedetektorer
ISO 6182-18, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 18: Requirements and test methods for flexible sprinkler hose
EN 12094-11, Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 11: Krav och provningsmetoder för mekaniska vägningsanordningar
ISO 6182-15, Fire protection — Automatic sprinkler systems — Part 15: Sprinklers with electrical activation and monitoring of activation
ISO 21805, Vägledning för utformning, val och installation av ventilationluckor för att skydda byggnaden med gassläcksystem. (tillfälligt namn)
EN 15004-1, Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 1: Utförande, installation och underhåll
EN 54-29:2015/A1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 29: Flersensordetektorer av punkttyp med kombination av sensorer för rök och värme
ISO 6182-17, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 17: Requirements and test methods for pressure control valves
ISO 6182-16, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 16: Requirements and test methods for fire pump relief valves
EN 12259-9, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler och vattenspray system - Del 9: Grupputlösningsventiler
EN 54-27:2015/A1:2016, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 27: Kanalrökdetektorer
EN 54-3:2014/A1, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 3: Akustiska larmdon
ISO 6182-12, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 12: Requirements and test methods for grooved-end components for steel pipe systems
ISO 6182-11, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 11: Requirements and test methods for pipe hangers
ISO 6182-7, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 7: Requirements and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers
ISO 6182-6.2, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 6: Requirements and test methods for check valves
EN 16712-4, Brand och räddning - Bärbar utrustning för att projicera släckmedel som tillhandahålls av brandpumpar - Bärbara skumsläckare - Del 4 Lättskumsaggregat
ISO 6182-8, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 8: Requirements and test methods for pre-action dry alarm valves
ISO 6182-4, Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 4: Requirements and test methods for quick-opening devices
ISO 7240-7, Fire detection and alarm systems - Part 7: Point-type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization
ISO 7240-5, Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Point type heat detectors
EN 14604, Brand och räddning - Brandvarnare
CEN/TS 54-14, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 14: Riktlinjer för planering, projektering, installation, driftsättning, handhavande och underhåll
EN 13565-1, Brand och räddning - Fasta släcksystem - Skumsystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för komponenter
EN 16925, Brand och räddning - Automatiska boendesprinkler - Utförande, installation och underhåll
EN 1568-4, Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 4: Krav och provningsmetoder för alkoholbeständiga skumvätskor för ytpåföring på vattenlösliga vätskor
EN 1568-3, Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 3: Krav och provningsmetoder för tungskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor
EN 1568-2, Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 2: Krav och provningsmetoder för lättskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor
EN 1568-1, Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 1: Krav och provningsmetoder för mellanskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor
ISO 6182-14.2, Fire protection - Automatic nozzle systems - Part 14: Requirements and test methods for water spray nozzles
SS 883001, Brand och räddning - Boendesprinkler - Utförande, installation och underhåll
ISO 14520-15, Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 15: IG-541 extinguishant
ISO 7240-3, Fire detection and alarm systems - Part 3: Audible alarm devices
Visa fler Visa färre
Utgivet 202 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektorer, brandlarmsystem
SIS/TK 360/AG 03, Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem
SIS/TK 360/AG 04, Utrustning för brand- och räddningstjänster
SIS/TK 360/AG 05, Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 06, Brandgasventilation
Visa fler Visa färre
Deltagare 33 företag och organisationer
Acumo Communication Solution Nordic AB, Uttran
Albacon AB, Nacka
Boverket, Karlskrona
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Calectro AB, Västra Frölunda
Consilium Marine & Safety AB, Göteborg
D&H Svenska AB, Göteborg
Dafo Brand AB, Tyresö
DNV GL Business Assurance Sweden AB, Solna
Firefly AB, Stockholm
GPBM Nordic AB, Mölndal
Hald & Tesch Brand AB, Skarpnäck
Icopal AB, Malmö
Installatörsföretagen Service i Sverige AB, Uppsala
Konsumentverket / KO, Karlstad
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Panasonic Eco Solutions Nordic AB, Malmö
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Schneider Electric Sverige AB, Kumla
Siemens AB, Örebro
Siemens AB Building Automation, Kristianstad
Sprinklerfrämjandet, Stockholm
SSF Service AB, Stockholm
Supersonic Svenska AB, Stockholm
SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, Skellefteå
Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering AB, Stockholm
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, Skene
SäkerhetsBranschen, Johanneshov
Toleka AB, Gustavsberg
Ventisol Brandventilatorer AB, Kristinehamn
Werma Wermlands Maskin AB, Västra Ämtervik
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems
CEN/TC 191, Fixed firefighting system
CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components
CEN/TC 192, Fire service equipment
CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 72, Fire detection and alarm systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Victoria Tengstrand

Victoria Tengstrand
Projektledare
08-55552074
victoria.tengstrand@sis.se

Nina Schröder

Nina Schröder
Projektledare

nina.schroder@sis.se

Elin Lindblom

Elin Lindblom
Projektassistent
08-55552146
elin.lindblom@sis.se

Relaterat