Standardutveckling · SIS/TK 360

Brand och räddning

Användandet av standarder inom brand och räddning syftar till att säkerställa kvalitén och för att underlätta internationell handel för produkter och tjänster. Standarder används även för att förebygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder. Det ska även tillförsäkra användandet av tillförlitliga provningsmetoder för deklarerad säkerhet och miljöegenskaper. Standardisering omfattar allt som bidrar till god brandskyddsteknik och säkerställer att produkter uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' enligt EU byggproduktförordningen 305/2011. SIS/TK 360 är organiserad i tre olika ämnesspecifika arbetsgrupper som i sin tur bevakar de europeiska tekniska kommittéerna inom CEN.

SIS/TK 360/AG 01 - Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten ( SIS/TK 631 Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten - ny TK från 2022)


Området omfattar design, tillverkning och underhåll av mobila och bärbara brandsläckare samt brandfiltar och alla manuella medel för brandsläckning och utrymning. Standardisering av utrustning för räddningstjänster omfattar manuella medel samt utrustning och fordon för räddning och brandbekämpning.

SIS/TK 360/AG 02 - Branddetektering och brandlarmsystem; Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem ( SIS/TK 632 Branddetektering och brandlarmsystem; Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem - ny TK från 2022)

Området omfattar produkter och provningsmetoder för branddetektering och brandlarmsystem i och runt byggnader. Standarder som anger kvaliteten på tjänster inom brandskydds- och säkerhetsystem som tillhandahålls av företag och kompetensen hos deras inblandade personal.

SIS/TK 360/AG 03 - Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation (SIS/TK 633 Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation - ny TK från 2022)
Området omfattar komponenter, system och provningmetoder för fasta släcksystem, termisk och mekanisk brandgasventilationssystem för installation i byggnader. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 2 standarder
EN 12094-8, Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 8 : Krav och provningmetoder för flexibla anordningar
ISO 7240-13, Fire detection and fire alarm systems - Compability assessment of system components
Nyheter
Utgivet 238 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten
SIS/TK 360/AG 02, Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem
SIS/TK 360/AG 03, Fasta släcksystem och brandgasventilation
Internationellt deltagande 44 internationella kommittéer
ISO/TC 21, Equipment for fire protection and fire fighting
CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems
CEN/TC 191, Fixed firefighting systems
CEN/TC 191/SC 1, Smoke and heat control systems and components
CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment
CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 72, Fire detection and fire alarm systems
SIS/TK 360/AG 01, Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten:

CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment

CEN/TC 192/WG 2, Firefighting pumps

CEN/TC 192/WG 3, Firefighting and rescue service vehicles

CEN/TC 192/WG 4, High rise aerial appliances

CEN/TC 192/WG 7, Hydraulic rescue tools and lifting bags

CEN/TC 192/WG 8, Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps

CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment

CEN/TC 70/WG 2, Mobile extinguishers

CEN/TC 70/WG 3, Fire blanket

CEN/TC 70/WG 5, Revision of EN 3

CEN/TC 70/WG 6, Portable aerosol dispensers

CEN/TC 70/WG 7, Maintenance of extinguishers

ISO/TC 21/SC 2, Manually transportable fire extinguishers

SIS/TK 360/AG 02, Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem:

CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems

CEN/CLC/JTC 4/WG 1, Remote Services for fire safety and security systems

CEN/TC 72, Fire detection and fire alarm systems

CEN/TC 72/WG 10, Optical beam smoke detectors

CEN/TC 72/WG 11, Guidelines for planning, design and installation

CEN/TC 72/WG 12, Multi-sensor detectors

CEN/TC 72/WG 14, Smoke Alarm devices

CEN/TC 72/WG 15, Routing devices

CEN/TC 72/WG 16, Aspirating smoke detectors

CEN/TC 72/WG 17, Input/output devices

CEN/TC 72/WG 18, Line-type heat detectors

CEN/TC 72/WG 19, Components using Radio links

CEN/TC 72/WG 20, CO detectors

CEN/TC 72/WG 21, Duct smoke detectors

CEN/TC 72/WG 22, Revision of EN 54-1

CEN/TC 72/WG 23, Voice alarm components and installation

CEN/TC 72/WG 3, Fire alarm devices

CEN/TC 72/WG 4, Flame detectors

CEN/TC 72/WG 5, Point heat and smoke detectors and short-circuit isolators

CEN/TC 72/WG 6, Manual call points

CEN/TC 72/WG 7, Control and indicating equipment

CEN/TC 72/WG 8, Power supply equipment

CEN/TC 72/WG 9, System requirements

ISO/TC 21/SC 3, Fire detection and alarm systems

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Skydd mot brand (13.220)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som kommittédeltagare!

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se