Standard Svensk standard · SS-EN 12094-13/AC:2002

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves

Artikelnummer: STD-32249

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-08

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 12094-13