Standard Svensk standard · SS-EN 12094-13/AC:2002

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-13/AC:2002

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12094-13/AC:2002

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för gassläcksystem - Del 13: Krav och provningsmetoder för backventiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves

Artikelnummer: STD-32249

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-08

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 12094-13