Standard Svensk standard · SS-EN 12094-1

Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 1: Krav och provningsmetoder för elektriska kontrollenheter och fördröjningsanordningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices (e.c.d.) for use in combination with automatic fire detection and fire alarm systems and CO2-, Inert Gas- or Halocarbon Gas-Fire Extinguishing Systems installed in buildings. The standard specifies compulsory functions which shall be provided on all electrical automatic control and delay devices and optional functions (options with requirements) which may be provided. Additional functions associated with fire extinguishing can be provided, but are not covered by this standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices

Artikelnummer: STD-34124

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-23

Antal sidor: 45