Standard Svensk standard · SS-EN 50264-2-2

Järnvägsanläggningar - Kraft- och styrkablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon - Del 2-2: Kablar med tvärbunden isolering av elastomeriskt material - Flerledarkablar

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Kablar (29.060.20) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Railway rolling stock power and control cables having special fire performane - Part 2-2: Cables with crosslinked elastomeric insulation - Multicore cables

Artikelnummer: STD-3333463

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-20

Antal sidor: 29

Ersätter: SS-EN 50264-3