Standard Svensk standard · SS-EN 12101-10:2006

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 10: Strömförsörjning

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 12101-10:2006/AC:2016

Ämnesområden

Övrigt (13.220.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

Artikelnummer: STD-46730

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-10-19

Antal sidor: 56