Standard Svensk standard · SS-EN 12101-10:2006/AC:2016

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 10: Strömförsörjning

Status: Gällande

Ämnesområden

Övrigt (13.220.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

Artikelnummer: STD-8018875

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-16

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 12101-10:2006