Standard Svensk standard · SS-EN 12101-2:2017

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to natural smoke and heat exhaust ventilators (NSHEV) operating as part of smoke and heat exhaust systems (NSHEVS), placed on the market. This standard specifies requirements and gives test methods for natural smoke and heat exhaust ventilators which are intended to be installed in smoke and heat control systems in buildings.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Övrigt (13.220.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators

Artikelnummer: STD-8025778

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-03

Antal sidor: 100

Ersätter: SS-EN 12101-2