Standard Svensk standard · SS-EN 12101-2:2017

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-2:2017

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard applies to natural smoke and heat exhaust ventilators (NSHEV) operating as part of smoke and heat exhaust systems (NSHEVS), placed on the market. This standard specifies requirements and gives test methods for natural smoke and heat exhaust ventilators which are intended to be installed in smoke and heat control systems in buildings.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Övrigt (13.220.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-2:2017

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators

Artikelnummer: STD-8025778

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-03

Antal sidor: 100

Finns även på: SS-EN 12101-2:2017

Ersätter: SS-EN 12101-2