Standard Svensk standard · SS-EN 12101-2

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 2: Krav för brandgasventilatorer - Termisk brandventilation

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12101-2:2017

Ämnesområden

Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 06

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for Natural smoke and heat exhaust ventilators

Artikelnummer: STD-34582

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-19

Antal sidor: 41

Ersätts av: SS-EN 12101-2:2017