Standard Svensk standard · SS-EN 12094-5:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 5: Krav och provningsmetoder för högtrycks- respektive lågtrycksfördelningsventiler med initiatorer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and describes test methods for selector valves and their actua-tors used in CO2 -, Inert Gas- or Halocarbon gas fire extinguishing systems.

Ämnesområden

Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators

Artikelnummer: STD-45360

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-05-18

Antal sidor: 30

Ersätter: SS-EN 12094-5