Standardutveckling · SIS/TK 631

Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten

SIS/TK 631 arbetar aktivt med att utveckla och ta fram europeiska standarder inom området för design, tillverkning och underhåll av mobila brandsläckare, brandfiltar och andra manuella medel för brandsläckning. Standardisering av utrustning för räddningstjänster omfattar manuella redskap och fordon för räddning och brandbekämpning. Kommittén bevakar och påverkar krav och riktlinjer för provningsmetoder, så att det europeiska och internationella standardiseringsarbetet stämmer överens med svenska förhållanden.

Användandet av standarder syftar till att säkerställa kvalitén och underlätta internationell handel för mobila brandsläckare, brandfiltar och alla manuella redskap för brandsläckning. Det ska även tillförsäkra användandet av tillförlitliga provningsmetoder för säkerhet och miljöegenskaper i syfte att förbygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder.

SIS/TK 631 arbetar f.n. med revideringen av standarden SS-EN-3-7 Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder, där man bl.a. berör släckning av litiumbatteribränder.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 78 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Konsumentverket / KO, Karlstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Solna
Presto AB, Katrineholm
Sunmatic The Safety Company AB, Göteborg
SVEBRA Utbildning AB, Katrineholm
Svenska Brandslangfabriken AB Svebab, Skene
Svenska Brandsäkerhetsföretag Svebra, Skellefteå
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 21/SC 2, Manually transportable fire extinguishers
CEN/TC 192, Fire and Rescue Service Equipment
CEN/TC 192/WG 2, Firefighting pumps
CEN/TC 192/WG 3, Firefighting and rescue service vehicles
CEN/TC 192/WG 4, High rise aerial appliances
CEN/TC 192/WG 7, Powered rescue tools, lifting bags and struts
CEN/TC 192/WG 8, Portable equipment for projecting extinguishing agents and firefighting support operations
CEN/TC 70, Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 70/WG 2, Mobile extinguishers
CEN/TC 70/WG 3, Fire blanket
CEN/TC 70/WG 5, Revision of EN 3
CEN/TC 70/WG 6, Portable aerosol dispensers
CEN/TC 70/WG 7, Maintenance of extinguishers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg3.png
sdg11.png
sdg15.png

Läs mer om de globala målen här >

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se

Patrik Roxström
Ordförande
Presto AB