Standard Svensk standard · SS-EN 1147:2010

Brand och räddning - bärbara stegar för brand- och räddningstjänsten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for portable ladders for fire and rescue service use and associated purposes.

The tests in this European Standard are type tests and not periodical tests.

Non-portable ladders for fire and rescue service use are excluded from this standard.

NOTE For ladders for other uses see EN 131 (all parts).

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Portable ladders for fire service use

Artikelnummer: STD-74347

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-06-07

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 1147