Standard Svensk standard · SS-EN 1147

Brand och räddning - Bärbara stegar för brand- och räddningstjänsten

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1147:2010

Omfattning
Denna europastandard anger krav, provningsmetoder och funktionskrav för bärbara stegar för brand- och räddningstjänsten och liknande verksamheter. Icke bärbara stegar för brand- och räddningstjänsten samt stegar för annan specifik professionell användning tas inte upp i denna standard. ANM. Stegar för annan användning se EN 131.

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Portable ladders for fire service use

Artikelnummer: STD-29746

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-24

Antal sidor: 63

Ersätts av: SS-EN 1147:2010