Standard Svensk standard · SS-EN 1869:2019

Brand och räddning - Släckredskap - Brandfiltar

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies requirements for fire blankets which are not reusable and that are intended for use by one person.
It specifies requirements for fire blankets usable to control small fires. It also limits the risk of electric shock in case of unintentional use on live electrical equipment.
Fire blankets that are large enough are considered suitable to be used for smothering persons whose clothes are on fire.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Fire blankets

Artikelnummer: STD-80015231

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-08-23

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1869