Standard Svensk standard · SS-EN 1869

Brand och räddning - Släckredskap - Brandfiltar

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Fire blankets

Artikelnummer: STD-20035

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-07

Antal sidor: 12