Standard Svensk standard · SS-EN 1869

Brand och räddning - Släckredskap - Brandfiltar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1869:2019

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Fire blankets

Artikelnummer: STD-20035

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-07

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 1869:2019