Standard Svensk standard · SS 2840

Brandmateriel - Tryckslangar - Dimensioner, fordringar och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting equipment - Pressure hoses - Sizes,requirements and testing

Artikelnummer: STD-5114

Utgåva: 3

Fastställd: 1987-09-16

Antal sidor: 24