Standard Svensk standard · SS-EN 1846-1:2011

Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 1: Nomenklatur och beteckningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard establishes classes and defines categories which are functions of the use and mass of the firefighting and rescue service vehicles and provides a designation system that gives the various criteria used for characterizing the vehicles.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd Brandbekämpning Utrustning och fordon för brand- och räddningstjänst


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation

Artikelnummer: STD-79343

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1846-1