Standard Svensk standard · SS-EN 1846-1:2011

Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 1: Nomenklatur och beteckningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1846-1:2011

Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 1: Nomenklatur och beteckningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard establishes classes and defines categories which are functions of the use and mass of the firefighting and rescue service vehicles and provides a designation system that gives the various criteria used for characterizing the vehicles.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Brandbekämpning (13.220.10) Utrustning och fordon för brand- och räddningstjänst (14.450)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1846-1:2011

Brand och räddning - Fordon för brand- och räddningstjänsten - Del 1: Nomenklatur och beteckningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 631

Internationell titel: Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation

Artikelnummer: STD-79343

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1846-1