Standard Svensk standard · SMS 1151

Brandmateriel - Slangkoppling 63 för tryckslang. Slangkopplingsdel

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Hose coupling part 63 for pressure hose

Artikelnummer: STD-2283

Utgåva: 4

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2