Standard Svensk standard · SMS 1163

Brandmateriel - Grenrör 63 med kopplingsdelar 63 och 32 för tryckslang

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Dividing pipe 63 with valves and coupling parts 63 and 32 for pressure hose

Artikelnummer: STD-2289

Utgåva: 4

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 4