Standard Svensk standard · SS-EN 3-10:2009

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 10: Bedömning av överensstämmelse för handbrandsläckare enligt EN 3-7

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the minimum requirements for attesting the conformity of portable fire extinguishers to EN 3-7, as well as the requirements for the quality and production control of the fire extinguishers.

It specifies the documentation to be provided regarding:
- identification of the applicant;
- dentification of the manufacturer, if not the applicant;
- identification of subcontractor(s), if applicable;
- identification of the extinguisher;
- documents provided with the extinguisher;
- CE marking;
- quality management system;
- extinguishing media toxicological information.

It specifies methods for:
- type testing;
- factory assessment;
- controls during production.

NOTE 1 A test report and a satisfactory audit supporting documentation could form the basis for an applicant to request a certification of his product from an EA accredited certification body. Additional requirements can be made by national regulations and/or quality marks.

NOTE 2 Where appropriate, component family testing could be applied.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7

Artikelnummer: STD-71897

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-30

Antal sidor: 52