Standard Svensk standard · SS-EN 3-10:2009

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 10: Bedömning av överensstämmelse för handbrandsläckare enligt EN 3-7

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the minimum requirements for attesting the conformity of portable fire extinguishers to EN 3-7, as well as the requirements for the quality and production control of the fire extinguishers.


It specifies the documentation to be provided regarding:

- identification of the applicant;

- dentification of the manufacturer, if not the applicant;

- identification of subcontractor(s), if applicable;

- identification of the extinguisher;

- documents provided with the extinguisher;

- CE marking;

- quality management system;

- extinguishing media toxicological information.


It specifies methods for:

- type testing;

- factory assessment;

- controls during production.


NOTE 1 A test report and a satisfactory audit supporting documentation could form the basis for an applicant to request a certification of his product from an EA accredited certification body. Additional requirements can be made by national regulations and/or quality marks.


NOTE 2 Where appropriate, component family testing could be applied.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7

Artikelnummer: STD-71897

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-30

Antal sidor: 52