Standard Svensk standard · SMS 1157

Brandmateriel - Kopplingsdel 63 för tryckslang. Invändigt gängad

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting equipment. Coupling part 63 for pressure hose. Internally threaded

Artikelnummer: STD-2286

Utgåva: 4

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2