Standard Svensk standard · SS-EN 2

Brand och räddning - Klassificering av bränder

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 2/A1:2005

Ämnesområden

Skydd mot brand (13.220)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Classification of fires

Artikelnummer: STD-13119

Utgåva: 2

Fastställd: 1993-02-26

Antal sidor: 5