Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 2/A1:2005

Brand och räddning - Klassificering av bränder

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt (13.220.01) Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Classification of fires

Artikelnummer: STD-40484

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-15

Antal sidor: 0

Tillägg till: SS-EN 2