Standard Validation, only publication · SS-EN 2/A1:2005

Classification of fires

Status: Valid

Subjects

General (13.220.01) Fire-fighting (13.220.10) Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: English

Written by: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

International title: Classification of fires

Article no: STD-40484

Edition: 1

Approved: 6/15/2005

No of pages: 0

Amendment: SS-EN 2