Standard Swedish standard · SS-EN 54-24:2008

Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för högtalare som är avsedda att sända brandlarm från ett branddetekterings- och brandlarmsystem till personerna som vistas i byggnaden. Denna Europastandard specificerar högtalare för två typer av användningsmiljöer: typ A, generellt för inomhusbruk och typ B, generellt för utomhusbruk. Denna Europastandard täcker inte högtalare för speciella användningsområden, t.ex. högtalare avsedda för användning under farliga förhållanden, om sådana användningsområden fordrar ytterligare eller andra krav eller provningar än de som anges i denna Europastandard. Denna Europastandard täcker inte adresserbara högtalare eller högtalare med aktiva komponenter. Larmdon för talade meddelanden omfattas av EN 54-3:2001.

Subjects

General (13.220.01) Protection against crime (13.310)


Product information

Language: Swedish

Written by: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

International title: Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers

Article no: STD-80012034

Edition: 1

Approved: 5/8/2008

No of pages: 68

Also available in: SS-EN 54-24:2008