Standard Swedish standard · SS-EN 2+A1

Brand och räddning - Klassificering av bränder

Status: Valid

Scope
Denna standard definierar brandklasser baserat på materialets förbränning. I konsekvens med detta anger den inte någon särskild klass för bränder i strömförande installationer.

Subjects

General (13.220.01) Fire-fighting (13.220.10) Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-40479

Edition: 1

Approved: 6/13/2005

No of pages: 4