Standard Svensk standard · SS-EN 2+A1

Brand och räddning - Klassificering av bränder

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard definierar brandklasser baserat på materialets förbränning. I konsekvens med detta anger den inte någon särskild klass för bränder i strömförande installationer.

Ämnesområden

Allmänt (13.220.01) Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-40479

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-13

Antal sidor: 4