Standard Svensk standard · SS-EN 1834-1

Förbränningsmotorer - Säkerhetskrav för motorkonstruktion för användning i explosiva miljöer - Del 1: Grupp II motorer för användning i miljöer med antändbara gaser och ångor

Status: Gällande

Ämnesområden

Skydd mot brand (13.220) Förbränningsmotorer (14.130) Förbränningsmotorer (27.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Group II engines for use in flammable gas and vapour atmospheres

Artikelnummer: STD-27186

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-11

Antal sidor: 38