Standard Svensk standard · SS-ISO 7967-5:2010

Förbränningsmotorer - Komponent- och systemordlista - Del 5: Kylsystem (ISO 7967-5:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 7967 establishes a vocabulary for the cooling systems of reciprocating internal combustion engines.

ISO 2710 gives a classification of reciprocating internal combustion engines and defines basic terms of such engines and their characteristics.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (01.040.27) Förbränningsmotorer (27.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska

Framtagen av: Motorer - ej vägfordon, SIS/TK 258

Internationell titel: Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 5: Cooling systems (ISO 7967-5:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-76090

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-03

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 7967-5