Standard Svensk standard · SS-EN 27201-2

Brand och räddning - Släckmedel - Halogenkolväten - Del 2: Säkerhetsföreskrifter om hantering och överflyttning av halon1211 och 1301 (ISO 7201-2:1991)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 27201-2

Brand och räddning - Släckmedel - Halogenkolväten - Del 2: Säkerhetsföreskrifter om hantering och överflyttning av halon1211 och 1301 (ISO 7201-2:1991)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Skydd mot brand (13.220) Brandbekämpning (13.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 27201-2

Brand och räddning - Släckmedel - Halogenkolväten - Del 2: Säkerhetsföreskrifter om hantering och överflyttning av halon1211 och 1301 (ISO 7201-2:1991)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fire protection - Fire extinguishing media - Halogenated hydrocarbons - Part 2: Code of practice for safe handling and transfer procedures (ISO 7201-2:1991)

Artikelnummer: STD-15280

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-08-26

Antal sidor: 12