Standard Svensk standard · SS-EN 1028-2+A1:2008

Brand och räddning - Brandpumpar - Centrifugalpumpar med evakueringsanordning - Del 2: Provning - Allmänna krav och säkerhetskrav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard covers verification of the general and safety requirements of fire-fighting centrifugal pumps with primer as specified in clauses 7 and 8 of !EN 1028-1:2002+A1:2008". NOTE The tests can also be applied to pumps with nominal delivery rates greater than 6 000 l/min. This standard does not apply to verification related to installation. This standard does not apply to fire-fighting centrifugal pumps with primer that are manufactured before the date of publication by CEN of this standard.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Utrustning och fordon för brand- och räddningstjänst (14.450)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part 2: Verification of general and safety requirements

Artikelnummer: STD-66131

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-24

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 1028-2