Standard Svensk standard · SS-EN 16712-3:2015

Brand och räddning - Portabel utrustning för släckmedel i brandpumpar - Skumutrustning - Del 3: Handhållna strålrör för alkoholbeständiga skumvätskor och mellanskumvätskor PN 16

Status: Gällande

Omfattning
1.1 This European Standard applies to handheld foam branchpipes, and self-inducting foam branchpipes, for low and medium expansion foam used by fire and rescue services and defines their specification and test procedures. NOTE In this European Standard, the term "branchpipe" also refers to "hand-held foam branchpipes". 1.2 This European Standard is not applicable to hand-held foam branchpipes which have been manufactured before its date of publication as European Standard.

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 3: Low and medium expansion hand-held foam branchpipes PN 16

Artikelnummer: STD-8015856

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-13

Antal sidor: 28