Standard Svensk standard · SS-EN 16712-3:2015

Brand och räddning - Portabel utrustning för släckmedel i brandpumpar - Skumutrustning - Del 3: Handhållna strålrör för alkoholbeständiga skumvätskor och mellanskumvätskor PN 16

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16712-3:2015

Brand och räddning - Portabel utrustning för släckmedel i brandpumpar - Skumutrustning - Del 3: Handhållna strålrör för alkoholbeständiga skumvätskor och mellanskumvätskor PN 16
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 This European Standard applies to handheld foam branchpipes, and self-inducting foam branchpipes, for low and medium expansion foam used by fire and rescue services and defines their specification and test procedures.
NOTE In this European Standard, the term "branchpipe" also refers to "hand-held foam branchpipes".
1.2 This European Standard is not applicable to hand-held foam branchpipes which have been manufactured before its date of publication as European Standard.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16712-3:2015

Brand och räddning - Portabel utrustning för släckmedel i brandpumpar - Skumutrustning - Del 3: Handhållna strålrör för alkoholbeständiga skumvätskor och mellanskumvätskor PN 16
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 631

Internationell titel: Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 3: Low and medium expansion hand-held foam branchpipes PN 16

Artikelnummer: STD-8015856

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-13

Antal sidor: 28