Standard Svensk standard · SS-EN 1866-2:2014

Brand och räddning - Mobila släckaggregat - Del 2: Krav på konstruktion, hållfasthet mot tryck och mekaniska tester för släckaggregat med ett tillåtet maxtryck som är lika med 30 bar eller lägre, vilka uppfyller kraven i EN 1866-1

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1866-2:2014

Brand och räddning - Mobila släckaggregat - Del 2: Krav på konstruktion, hållfasthet mot tryck och mekaniska tester för släckaggregat med ett tillåtet maxtryck som är lika med 30 bar eller lägre, vilka uppfyller kraven i EN 1866-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the rules of design, type testing, manufacturing and inspection during manufacturing of mobile fire extinguishers with metallic bodies, which comply with the requirements of EN 1866 1, as far as pressure resistance is concerned.
This part applies to mobile fire extinguishers of which the maximum allowable pressure PS is lower than or equal to 30 bar and containing non-explosive, non-flammable, non-toxic and non-oxidizing fluids or powder.
This European Standard does not apply to carbon dioxide fire extinguishers.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1866-2:2014

Brand och räddning - Mobila släckaggregat - Del 2: Krav på konstruktion, hållfasthet mot tryck och mekaniska tester för släckaggregat med ett tillåtet maxtryck som är lika med 30 bar eller lägre, vilka uppfyller kraven i EN 1866-1
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 631

Internationell titel: Mobile fire extinguishers - Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 1866-1

Artikelnummer: STD-101878

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-12

Antal sidor: 32