Standard Svensk standard · SMS 1197

Brandmateriel - Fartygskoppling 63 för tryckslang. Landdel

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Marine coupling 63 for pressure hose. Land part

Artikelnummer: STD-2305

Utgåva: 2

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2