Standard Svensk standard · SMS 1182

Brandmateriel - Koppling 32 för tryckslang. Anslutningsmått

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Coupling 32 for pressurehose. Connectionmeasurements

Artikelnummer: STD-2299

Utgåva: 4

Fastställd: 1975-11-15

Antal sidor: 2