Standard Svensk standard · SMS 1182

Brandmateriel - Koppling 32 för tryckslang. Anslutningsmått

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting equipment. Coupling 32 for pressurehose. Connectionmeasurements

Artikelnummer: STD-2299

Utgåva: 4

Fastställd: 1975-11-15

Antal sidor: 2