Standard Svensk standard · SMS 1188

Brandmateriel - Brandpostnyckel

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting equipment. Hydrant key

Artikelnummer: STD-2301

Utgåva: 2

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2